Bengt på Acting HR

Bara för att du gjort en sak i 20 år, gör det dig till en mer kompetent & proffsigare utförare?

Svaret är nej. Gör du samma sak varje dag utan att reflektera så blir du inte bättre. Du blir tvärtom sämre.

Genom att försätta sig själv i nya situationer lär man mer om sig själv, samtidigt som det ger värdefulla möjligheter att lära nytt om nytt. Ett annat sätt att lära nytt är att omge sig med kloka, intelligenta, utmanande, krävande och högpresterande personer. Att jobba tillsammans med dessa individer är ett ständigt lärande. Ett tredje sätt är att helt enkelt sätta sig på skolbänken. Det ger djupare insikter inom vissa områden men förutsätter att du vet varför du gör det och att själva utbildningen håller en hög klass.

Detta är tre viktiga hörnstenar för att få ny & ökad kompetens, både för mig och mina medarbetare.

Jag har jobbat med rekrytering i mer är 20 år. Det har gett mig erfarenhet men har det gett mig kompetens? Bara för att du gjort en sak i 20 år, gör det dig till en mer kompetent & proffsigare utförare?

Svaret är nej. Gör du samma sak varje dag utan att reflektera så blir du inte bättre. Du blir tvärtom sämre.

Att varje dag arbeta med det, för det mesta den dyraste investering som en organisation gör – att anställa, innebär ett stort ansvar. Både när det gäller kostnaderna för investeringen, men framför allt för människors välmående och den långsiktiga prestationen. När så stora värden står på spel borde väl kvalitetssäkrade metoder, forskningsbaserade urvalssätt stå i centrum vid val av metod och leverantör?

I vårt grannland Norge har man kommit mycket längre i insikten & vikten av kvalitet i urvals- och rekryteringsprocesser. För att få arbeta som rekryterare och leverera till offentlig sektor i Norge måste man ha en personlig certifiering som rekryterare, utfärdat av Den Norske Veritas (DNV). Det har gjort att 610 personer är certifierade rekryteringskonsulter i Norge. I Sverige är det 28.

Nu gäller det bara att få beställare inom offentlig och privat sektor, att inse vikten av kvalitet och långsiktighet via forskningsbaserade urvalsmetoder. Och att få andra chefer och ledare att ta denna fråga på allvar. Då kanske man slipper diskussioner som jag hade för att tag sedan, då svaret på om inte kravprofilen stämde var att:

- Ja det stämmer väldigt bra men till slut är det allt magkänslan som jag går på. Det ska kännas rätt i magen för mig.
Det handlar om ständig förbättring & vägen till det bästa arbetslivet!

Bengt Libäck
Organisations- och rekryteringskonsult (www.testhuset.com)