Vi har samlat kompetenser & resurser under ett och samma tak. Det ger oss möjlighet att paketera den bästa lösningen utifrån det specifika behovet. Det gör att vi kan vara flexibla och effektiva när behov uppstår.

Vi kan vara allt från ett tillfälligt stöd som t ex punktinsats vid ett engångstillfälle till att bistå i projekt eller vid behov av förstärkning på längre sikt.

Det kan hända att man inte alltid vet vad man behöver och att det ändrar sig över tid. Då kan vi hjälpa till med att kartlägga behovet och föreslå alternativa vägar - allt utifrån verksamheters affär, mål och vision.

Våra tjänster och erbjudanden täcker in alla delar av medarbetarresan från anställning till avslut och allt däremellan.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. info@tactinghr.com

Bredo skrattar i grupp

HR tjänster

 • Chefsstöd
 • HR administration
 • Kompetenskartläggning
 • Information & förhandling
 • Extended HR
 • HR outsourcing
 • HR screening
 • Lönekartläggning
 • Rekrytering
 • Employer Branding
 • Kris- och konflikthantering
 • Coaching/mentorskap
 • Ledarskap & team utveckling
 • Rehabilitering
 • Medarbetarundersökning
 • Personalhandbok
 • KPI/statistik & måluppföljning
 • Och i övrigt varierande HR uppgifter.