HR Juridik

 • Akuta ärenden
 • Juridisk rådgivning
 • Chefsstöd
 • Framställan och översyn av avtal
 • VD-avtal
 • Pensions & försäkringsgenomgång
 • Granskning och upprättande av enskilda dokument
 • Kvalitetssäkring inom arbetsrättsområdet
 • Utbildning arbetsrätt m.m.
 • Arbetsmiljö (rättslig)
 • Uppsägning
 • Möjlighet till affärsjuridisk rådgivning
 • Övriga förekommande ärenden inom det arbetsrättsliga området.

Vi vet hur viktigt det är och vilken skillnaden det gör, att ha de juridiska delarna på plats. Därför har vi utvecklat en tjänst där vi ger juridiskt stöd inom hela HR området. Med flexibla upplägg anpassar och säkerställer vi hållbara lösningar utifrån verksamheters behov.

Vi är ditt stöd med allt som rör det arbetsrättsliga området - såväl allmänt som kollektivavtal mm.

När det råder osäkerhet kring om de lagkrav som finns är implementerade i verksamheten så kan vi via en juridisk screening/kartläggning ge ett bra underlag för nuläge och eventuella förbättringar (såväl nulägeskontroll som bedömning affärsmässiga risker).

Vi erbjuder också ett heltäckande stöd med kvalitetssäkring av pension- och försäkringslöftet, arbetsmiljöarbetet (rättsligt) mm. För arbetsgivare, chefer och ledare har vi utbildningar, företagsanpassade och öppna. Utbildningen"juridik för icke-juristen" ger kunskap om praktisk tillämpning av det arbetsrättsliga området.

Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer! info@tactinghr.com

Vanessa på Acting HR