Ledarskap

 • Chefsstöd
 • Förändringsledning
 • Organisationsutveckling
 • Kultur och värderingsarbete
 • Ledar- och teamutveckling
 • Rådgivning
 • Från JAG till VI inställning - utvecklingsprogram
 • Mentorskap
 • Arbetsmiljökartläggning
 • Lönekriterier-modeller
 • CHR ett system för hälsosam organisation
 • Konflikthantering
 • Karriärutvecklingsprogram

Som arbetsgivare, chef och ledare kan det uppstå behov av stöd inom ett eller flera områden. Ofta kan man vara ensam om de utmaningar som uppstår och man behöver ett bollplank.

Vi är en kostnadseffektiv partner med kompetens inom ledarskap-, organisations- och verksamhetsutveckling. I våra uppdrag kan röra sig om allt från ett enskilt ärende till operativt och strategiskt uppdrag.

Det kan hända att man inte alltid vet vad man behöver och att det ändrar sig över tid. Då kan vi hjälpa till med att kartlägga behovet och föreslå alternativa vägar - allt utifrån verksamheters affär, mål och vision.

Våra kompetenser täcker in alla nivåer av ledaransvar både nationellt och internationellt. Det kan kännas tryggt att någon är insatt i just "din" verklighet. Med våra partnerskap och samarbeten täcker vi även in kompetenser och erfarenheter från alla segment & branscher såväl inom offentlig som privat sektor.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. info@tactinghr.com

Samtal mellan chef och medarbetare