HR Screening

En så kallad HR-kartläggning kan hjälpa till att upptäcka och hantera HR-relaterade risker, som arbetsrättsliga frågor eller bristande överensstämmelse med regler och riktlinjer.

Med vår HR Screening kartlägger vi att lagkrav efterlevs samt att övriga aktiviteter stödjer verksamhetens vision, affärsmål och strategi.

Sammanfattningsvis kan HR-kartläggning vara en kraftfull verktygslåda för företag som strävar efter att optimera sin personalhantering, förbättra prestationen och nå sina övergripande affärsmål. Det ger en grund för att fatta strategiska beslut och anpassa HR´s uppdrag efter företagets behov. Det kan också leda till ökad kvalitet, bättre anpassning och minskad risk i er HR-praxis.

Välkomna att kontakta oss så berättar vi mer. info@tactinghr.com

Identifiera

1

HR specialist utför en genomlysning (screening) över nuläge. Utifrån: must have, need to have & nice to have metod.

Definiera

2

Kartläggning & analys för att identifiera ev. GAP och vinster i form av nytta, mervärde & effektivitet - sammanställs & presenteras

Planera

3

HR konsult & kund går igenom plan för aktiviteter & ev. åtgärder. Vid behov av stöd i arbetet från Acting HR presenteras förslag till tidsåtgång och pris.

Implementera

4

Ett förslag till implementering för:
1) Verksamheten att utföra på egen hand.
Alternativt:
2) Via Acting HR projektleda implementeringen.

Följa upp

5

Efter överenskommelse, följa upp utfallet av arbetet efter ca 3-6 månader.