Bemanning / Interim

Bemanning

En flexibel lösning för kortare eller längre behov.

Hyr alternativt hyr- och anställ.

  • HR Specialist
  • HR Business Partner
  • HR Generalist
  • HR Assistent
  • HR Chef

Interim

En effektiv och flexibel lösning. Tillfällig kompetens och resurs till dess en permanent lösning finns på plats.

  • Senior HR
  • HR Specialist
  • HR Chef
  • HR Business Partner

När behov uppstår av att förstärka HR funktionen så är vi en tillgänglig och effektiv partner. Det kan röras sig om allt från att lösa en arbetstopp till att ersätta någon vid lite längre frånvaro som t ex föräldraledighet. Det kan också vara att man behöver någon som täcker upp under en vakans och pågående rekrytering.

Vi kan starta från dag ett och du behöver inte lägga tid och kostnad på att on boarda eller rekrytera för en tillfällig lösning.

Om det råder osäkerhet kring vad man behöver ha på plats och till vilken grad så kan vi också bistå med att göra en kartläggning, sk HR screening. Då får du en bra översikt över vad du har på plats och vilka delar som behöver kompletteras. Kontakta oss så berättar vi mer. info@tactinghr.com

Kille i samtal