Caroline

Allt fler stärker sina varumärken och positioner genom att vara synliga digitalt.

Alltfler marknadsför sig och söker efter kandidater på den digitala arenan, men många lyckas inte särskilt bra. En orsak är otydligheten om vilka de vill nå. Den viktigaste faktor som också är helt avgörande, framförallt när man skall annonsera digitalt, är att känna sin målgrupp.

Idag blir kandidatmarknaden allt smalare och att hitta rätt person med den kompetens som efterfrågas till olika tjänster blir allt svårare. För att hitta de personer som efterfrågas räcker det inte längre att lägga ut en jobbannons och hoppas på att den rätta söker. Har företaget ett starkt arbetsgivarvarumärke så ökar självklart chansen för att rätt person söker självmant, men den lyxen är det långt ifrån många företag som har idag.

Men hur når man idag kandidater som inte aktivt söker jobb och gör dem intresserade av både en tjänst samt företaget? Ett alternativ är att ställa sig utanför den lokala ICA-butiken och hoppas på att rätt personer kommer och handlar just där. Ett annat sätt är att använda vår tids mest kraftfulla verktyg för att nå ut med ett budskap till rätt personer, så kallad riktad digital annonsering.

Det mest väsentliga steget när man använder sig av digital annonsering är att veta vem man söker, en korrekt målgrupp. Tyvärr tar allt fler omedvetet genvägar och låter den digitala plattformens algoritm sköta jobbet, när det kommer till att skapa målgrupper. Kom ihåg att genvägar ibland blir senvägar, Utan kunskap om hur algoritmen fungerar på respektive plattform, kan det resultera i att ni inte når den rätta målgruppen. Att betala för att visa en jobbannons som t ex ska vara riktad till en elektriker men som i stället visas för en sjuksköterska, är att kasta pengarna i sjön.

Det är därför viktigt att de ansvariga för annonseringen, i stället för att förlita sig på att den digitala plattformens algoritm, själv utformar en egen målgrupp manuellt som de förhåller sig till. För att annonsen ska bli så träffsäker som möjligt behöver teamet visualisera drömkandidaten framför sig och skapa en annons utifrån den personen, en så kallad persona.

Den utformade personan är det som sen sätter grunden för hela annonsen. Personan blir vägledande om vilken digital plattform som bör användas, vad för typ av grafiskt material som attraherar samt när personan är som mest mottaglig för budskapet.

Om man riktar en digital annons rätt, som attraherar målgruppen och därmed skapar engagemang på sociala medier, så är det starten för en framgångssaga. Men skippar man det väsentliga steget och inte lär känna sin målgrupp och inte har kunskap om hur man hanterar digitala annonsverktyg kostnadseffektivt, så kan det i stället bli en väldigt kostsam historia som inte ger någon avkastning alls.

Caroline Blomberg
Digital Kommunikations- och Marknadsföringsansvarig
Testhuset