Två medarbetare som tittar på sin dator

Objektivitet som strategi

Generellt ökar intresset från bolag att vända sig till oberoende och objektiva HR konsulter i det strategiska arbetet. En hel del företag väljer att ha som strategi att utmana befintlig struktur med stöd av ett ”utifrån och perspektiv”. Tanken är att tillföra ny kompetens och nya tankesätt i organisationen. Det är också en möjlighet till lite draghjälp tex. vid förändringar samtidigt som det kan bidra till nya tankar och idéer om alternativa utvecklingsområden.

När det kommer in en oberoende HR konsult väcks ofta nyfikenhet och förtroende, av både chefer och medarbetare. Många är intresserade och uppskattar att de får tips, råd och konkreta exempel som HR konsulten fått från tidigare erfarenheter. Vi på Acting HR har sett vilken positiv effekt det fått att använda sig av en extern resurs i det strategiska arbetet. Förutom insikter av nya perspektiv och kompetenser har det också bidragit till att det proaktiva arbetet får fart.

Behöver din verksamhet tänka nytt, står inför en snabb förändring? Har något brådskande, oförutsett skett, eller vill ni stärka upp med en tillfällig ledning? Hör av er till oss på info@actinghr.se. Ingen fråga är för stor eller liten.

Anledningarna varierar stort och behovet ökar.
Ordet interim är latin och betyder ”tillsvidare” och är ett affärsområde som växer alltmer på marknaden. Det kan handla om en tillfällig kompetens för en enskild frågeställning eller ett behov på kortare eller längre sikt.
Nu när världen snurrar allt snabbare och många verksamheter påverkas, är det tydligt att det idag krävs en ganska omfattande omvärldsanalys i beslutandeprocessen.

Företag behöver samtidigt arbeta proaktivt för att hänga med i det allt högre tempo, som vi alla känner och påverkas av. Trots att företag vill ha en hög proaktivitet och full koll på framtiden så finns det händelser och scenarion som vi inte kan råda över, som kräver en temporär och snabb åtgärd. Då kan det vara skäl att hitta en temporär effektiv och behovsanpassad lösning. Det kan exempelvis handla om:

1) Resurs - och kompetensbrist
Kartläggning av funktion och organisation
Temporär frånvaro p.g.a. exempelvis sjukdom eller föräldraledighet
Avsaknad av HR resurs
Hög arbetsbelastning inom HR funktionen

2) Omstrukturering och utveckling
Hantera förvärv eller sammanslagningar
Etablering av nya verksamheter eller affärsområden
Förändringsledning, företagskultur & processer
Effektiviseringar
Avveckling av verksamheter eller affärsområden
Personella frågeställningar (värdegrund mm)

3) Projektledning
Uppstart av projekt där kompetensen inte finns in-house
Utbildning i arbetsrätt & arbetsmiljö
Employer Branding
Mångfaldsinventering och utvekcling
Ledarutveckling

Detta är bara exempel när en externa kompetens kan vara ett stöd i arbetet. Vi täcker in allt från generella frågeställningar till kvalificerade utmaningar med expertis utifrån behovet. Välkommen att kontakta oss på info@actinghr.se