En ny medarbetare

Anna, COO, på Acting HR

Anna Beckius har flerårig erfarenhet från att ha arbetat med HR både strategiskt och operativt. Något som alltid har genomsyrat Annas karriär är ett ständigt fokus på struktur. Detta för att effektivt kunna nå de uppsatta målen. Det strukturerade arbetssättet tar hon nu med sig in i rollen som Chief Operating Officer på Acting HR.

En av de områden som Anna gärna engagerar sig inom, både internt och externt för våra kunder, är att utveckla medarbetarresan.

Anledningarna varierar stort och behovet ökar.
”När det kommer till HR så gäller det att fokusera på hela medarbetarresan och inte bara på specifika delmoment. Det är en resa som startar vid preboarding och avslutas med offboarding, men däremellan finns flera lika viktiga bitar att ta hänsyn till. Det är helheten som bidrar till motiverade och engagerade medarbetare i en organisation. En helhet som tyvärr inte är självklar hos alla”.