Certifierade rekryterare 2022

Det är skillnad på kompetens och kompetens!

Vi är inne i en tid då det råder kompetensbrist på marknaden och alltfler arbetsgivare söker efter medarbetare med specifika kunskaper. Betydelsen av att få rätt kompetens, förmågor och önskade beteenden på plats, är alltmer avgörande. Det innebär också att kravet på rätt kompetens, hos de som arbetar med urval och rekrytering, ökar.

Rekryteringar har över tid genomförs ofta på olika sätt beroende på person, miljö och organisation. De genomförs inte effektivt och är byggda på osäkra faktorer. Men det finns stöd i form av en utbildning som bygger på ett strukturerat och målinriktat arbetssätt. DNV certifiering för rekryterare, är en standard för objektiv, hållbar och effektiv process och bygger på forskningsbaserade metoder. Certifieringen intygar att kompetensen för att genomföra en professionell rekrytering finns på plats hos utföraren.

För oss på Acting HR och Testhuset är det självklart att säkerställa att vi har kompetenserna på plats för att kunna genomföra ett kvalitetssäkrat arbete. Vi ser det som viktigt både för vår egen och våra uppdragsgivares skull men också utifrån att bidra till att öka kvalitén och bidra till att förändra branschen. När vi använder kvalitetssäkrade metoder bidrar vi till en hållbar utveckling i arbetet med kompetensförsörjning.

Trots det stora antalet som arbetar med urval och rekrytering finns det endast 28 DNV certifierade rekryterare i Sverige. Av dem är 8 Certifierade hos oss på Testhuset och Acting HR, det är vi stolta över!

Välkommen att kontakta oss - så berättar vi mer!

Se alla Certifierade Rekryterare i Sverige via DNV officiella hemsida

Acting HR; Testhuset