Fyra medarbetare

Prata pengar!

Vi hade en extra trevlig torsdag idag, då vi bjöd till lunchseminarium och pratade om det högaktuella ämnet: Pengar!

Värdefulla tips från Söderberg & Partners Oskar Jarnryd och Henric Ramström om hur man faktiskt kan spara stora summor. Alldeles för få lägger ner tid på att säkra att pengarna växer. Många är inte heller medvetna om "onödiga" avgifter. Söderberg & Partner gav våra kunder inblick och förslag på hur man kan spara, "mer än man tror".

Anna Beckius och Kristin Hessel föredrog på vilket sätt Acting HR kan bidra som en lönsam och effektiv partner - vi kallar det för "behovsbaserad kompetens".

HR funktionerna är alltmer belastade och många gånger med uppgifter som ligger utanför funktionens ansvar. Det bidrar till att effektiviteten går ner och tiden till de uppgifter som skapar värde inom funktionen blir lidande. Med hjälp av en extern part som kan kartlägga nuläge, identifiera problemområden och därefter föreslå förslag till lösning har visat sig vara framgångsrikt.

Ibland kan det räcka med ett objektivt "utifrån och in perspektiv" för att få ny energi och struktur på arbetet. Ibland kan det finnas behov av en mer långsiktig lösning.

Anna och Kristin har mångårig erfarenhet av det strategiska arbetet med HR och affär. Välkommen att kontakta oss om du är nyfiken hur vi kan göra skillnad på info@actinghr.se