Fyra medarbetare

När ”hemma är borta” & jobbet hänger med!

Möt Karin Bizot-Espiard, vår HR-konsult som jobbar från Portugal för en av våra kunder.

För fyra år sen bestämde sig Karin och hennes familj för att ge sig ut på ett äventyr. De ville komma bort från ekorrhjulet i Stockholm, de långa vintrarna och mörkret. Familjen började leta efter ett tillfälligt boende i ett nytt land. De kikade på Barcelona men efter ett besök i Lissabon föll allt på plats.

”Portugiserna är oerhört trevliga och barnkära. Lissabon som stad bubblar, den är fylld av färger – sorg, lycka, ljus och hav. Vi förälskade oss! Direkt, vid första mötet fick vi ett varmt intryck av Lissabon och åtta månader senare gick flyttlasset mot ett nytt hem” säger Karin.

Väl i Portugal ville Karin göra något nytt. Hon startade upp en musikskola som hon sedan drev i tre år. Efter en tid började hon längta efter att få vara del av en större kontext igen, och efter nya professionella utmaningar. Karin sålde sin andel i musikskolan och bestämde sig för att leta uppdrag som konsult inom HR-området.

Karin har erfarenhet av både specialist- och generalistroller inom HR på företag som H&M, KPMG och Wise Professionals Hon har en akademisk bakgrund som personalvetare och har jobbat med såväl rekrytering, i HRBP-roller, som chef och har hunnit samla på sig en bred erfarenhet inom HR-arbetet och har samtidigt lyckats hålla ett tydligt fokus. ”Förändringsarbete, ledarskapsutveckling, kultur och optimering av processer tycker jag är extra spännande att få gå loss på!” säger hon med ett leende.

Det som driver Karin är hennes genuina intresse för människan och affären. ”Att arbeta för att skapa en hållbar arbetsmiljö som präglas av tillit, innovation, transparens och gemensamma mål är väldigt berikande.”
Hon har upplevt vad som händer när en grupp enas kring riktning och metod. Ett plus ett blir tre! Vikten av att skapa en hållbar, utvecklande och behaglig arbetsmiljö är nyckel till framgång i en organisation. Som arbetsgivare måste man komma ihåg att medarbetarna är det största kapital man har ”annars går det helt enkelt inte att rekrytera när det råder kompetensbrist.”

I sitt uppdrag hos vår kund i Dalsland jobbar hon tätt tillsammans med HR-chefen. Det handlar om att etablera en plattform för HR-funktionen, arbeta fram processer och digitalisera. Samt att arbeta fram en HR-strategi för 2023.

I sitt arbete som HR-konsult på distans belyser Karin vikten av struktur och att hitta sitt sätt att arbeta i ett virtuellt kontor.”Man måste trivas med att jobba ensam och lära sig när man ska vara tillgänglig och inte. Annars har jag märkt att arbetet faktiskt aldrig tar slut” berättar hon.

”Att arbeta 100 % remote ställer andra krav på disciplin och självständighet. Många beslut och deadlines sker vanligtvis informellt på en arbetsplats. När man inte möts på arbetsplatsen så behöver man avsätta tid för att ”tanka av” och hålla sig informerad” säger Karin.

De digitala verktygen är en förutsättning för att lyckas i arbetet, förklarar Karin. Men även om mycket av arbetet sker digitalt i olika system så behövs det täta avstämningar för att säkerställa att man arbetar med rätt sak vid rätt tillfälle, hanterar backlogg och prioritera nästa steg i arbetet. Då säkerställer man att man jobbar med rätt saker och håller tråden i arbetet. Det är viktigt att tydligt kommunicera deadlines och vad som är nästa steg.

Det virtuella kontoret har blivit viktigt för Karin. ”Det virtuella kontoret gör att jag känner mig som en del av teamet, trots att jag varken är ”vanlig anställd” eller på plats under långa perioder. Jag har också valt att ansluta mig till frilanskollektivet Because Mondays. Jag kan få coaching och hjälp att sätta min vision. Vi delar inte information om de uppdrag vi jobbar på, det är mer en plats för att byta kunskap, vidareutvecklas samt ha ett berikande nätverkande” berättar Karin.

Karin säger att hon upplever att hon skapar kundvärde genom sin kompetens och tidigare erfarenhet av framför allt förändringsarbete – hennes kompetens inom optimering och effektivisering av HR-processer som också inkluderar digital transformation för HR-funktionen. Hon hoppas få fortsätta bidra på det sättet. Det är inte helt ovanligt berättar Karin att förbättringsarbete försummas på grund av tidsbrist. Karin belyser här att det kan både vara skönt och effektivt att få hjälp via av en person med specifik kompetens, det också utifrån värdet av att få ett objektivt perspektiv som Acting HR erbjuder.

I sitt arbete på Acting HR berättar Karin att hon har blivit introducerad till en ny bransch, vilket betyder nya erfarenheter och kunskaper. Att hon fått möjligheten att jobba på distans mot Sverige via Acting HR gör att hon och familjen nu kan fortsätta leva sitt äventyr i Portugal.