Safia & Caroline

Vi växer inom HR området och växlar upp tillsammans med Testhuset.

”Tillsammans expanderar vi nu över hela landet och utökar vårt kontor i Stockholm med två nya medarbetare”, säger Maria Libäck VD på Acting HR.

Sedan hösten 2021 har Karlstadsföretaget Testhuset dubblerat antalet medarbetare och ökat sin omsättning med mer än 75 %. Den kraftiga expansionen har tagit dem in i Almis tillväxtliga i Värmland och nu växer bolaget ytterligare utanför länet.

Med anledning av pandemin förändrades arbetsmarknaden och det skapades en rörelse på arbetsmarknaden med nya behov och kompetensrotation. Förändringarna som skedde ledde till kompetensbrist. I spåren av pandemin råder fortsatt kandidatbrist på marknaden och utmaningen för många arbetsgivare att hitta rätt kompetenser, är fortsatt stor.

”I stället för att växla ner under pandemin så valde vi att gå mot strömmen och ökade vårt engagemang, förklarar Josefine. Med satsning på DNV certifiering, produktutveckling och digitalisering så anpassade vi våra tjänster och fick med det tillväxtutmaningar. Vi fick utveckla och effektivisera vårt arbete för att klara den höga efterfrågan. Utvecklingen ledde till att vi idag har process som ger hög träffsäkerhet när det gäller att hitta och få rätt kompetenser på plats. Framgången har lett till att vi ökat antalet anställda och omsättningen med mer än det dubbla”, säger Josefine.

Förändringen på arbetsmarknaden har även bidragit till att arbetsgivare och HR funktioner fått hantera frågor som rör personal-, organisation- och verksamhetsutveckling i högre grad. Allt från Employer Branding till rekrytering, on boardning, omställning, utveckling och arbetsrättsliga ärenden. Med förändringen har HR funktionerna fått alltmer nya uppgifter att hantera men med i många gånger färre resurser. Det tillsammans med att nya LAS påverkat till att arbetsgivare behöver uppdatera och förhålla sig till förändringarna.

”Tack vare den positiva utvecklingen har Testhuset nu valt att ta nästa steg och växer inom HR. Via ett tätt samarbete med Acting HR erbjuder vi nu tillsammans våra tjänster över hela Sverige. Genom Testhuset skapar vi trygghet i rekrytering och beslutsstöd för arbetsgivare medan vi med Acting HR verkar som arbetsgivarens och HR branschens 1-1-2. Skillnaden blir att vi nu har hela paletten av tjänster under ett och samma tak”, säger Maria och fortsätter ”- Och med vår expandering utökar vi nu vårt kontor i Stockholm med två nya medarbetare”.

”Med samarbetet, under ett och samma tak, skapar vi största värde och nytta för både oss & våra kunder. Där vi arbetar mot vår gemensamma vision att skapa framtidens bästa arbetsliv, avslutar Maria.

Läs mer om testhuset på www.testhuset.com