HR konsult Daniel Elfgren

Möt HR konsulten Daniel Elfgren

En av våra HR Specialister som dagligen underlättar vardagen för arbetsgivare, chefer & HR.

- "Som HR konsult arbetar jag med allehanda ärenden och utmaningar som uppstår inom en verksamhet till stöd för arbetsgivare, chefer och HR funktioner. Det kan vara allt från proaktiva, operativa till strategiska initiativ i syfte att nå en effektiv process som optimerar och skapar värde. För mig är kvalité och hållbarhet alltid i fokus oavsett om det handlar om att öka eller dra ned personalstyrkan, utveckla eller omorganisera eller bolla tankar och idéer.

Som chef och ledare har man mycket på sina axlar med ett stort ansvar. Det kan vara allt från att säkerställa leverans av tjänst eller produkt, optimera verksamheten, engagera och utveckla sina medarbetare, ha koll på hur arbetsgruppen mår, jobba med arbetsmiljö – både fysisk och socialt. Att ta tillvara på kompetensen som finns, att utöka eller dra ned på personalstyrka och dessutom administrera det hela. Utöver det är det av största vikt att aktivt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att både attrahera och behålla värdefulla kompetenser.

Detta är bara en del av vad som ingår i arbetet med HR och personal. Som konsult stöttar jag idag chefer, HR funktioner och arbetsgivare utifrån alla tänkbara behov som kan uppstå. Ingen dag är den andra lik.

Mitt mål är att få bidra med mina kompetenser och erfarenheter för att ge verksamheter det stöd de behöver för att nå sina mål & att jag samtidigt får utvecklas och jobba med det jag brinner för.

Daniel Elfgren
HR konsult på Acting HR