Vanessa von Zweigbergk

Ibland kan det vara klokt att tänka efter "före".

Jag brinner för att hjälpa företag att göra rätt, och skapa förutsättningar för att driva och utveckla sina verksamheter på bästa sätt.

Jag har sedan min examen 2011 arbetat med företagsrådgivning på ett för icke-juristen tillgängligt och pedagogiskt sätt.

Mina arbetsdagar fylls av juridiskt arbete inom kommersiell avtalsrätt och arbetsrätt. Jag har arbetat som specialist inom arbetsrätt på arbetsgivarorganisation, inom kommun och på olika företagarorganisationer, vilket innebär att jag har en heltäckande kompetens inom arbetsrättens område – generell arbetsrätt, kollektivavtalad arbetsrätt, kommunal arbetsrätt, pension- och försäkring, VD-avtal och arbetsmiljö m.m. Jag har även erfarenhet av kommersiell avtalsrätt genom min bakgrund som företagsrådgivare till olika branschföreningar (allmänna avtalstvister, entreprenadjuridik och leveransvillkor).

Utöver biträde och rådgivning inom dessa rättsområden erbjuder jag både generella och företagsspecifika utbildningar. Vid dessa utbildningar kan vi också rikta in på särskilda ämnesområden utifrån uppkomna behov.

Mitt arbete kompletterar det arbete som Acting HR bedriver, som är ute och arbetar i uppdrag där mycket styrs och påverkas av lagar och regler.

Där och då kan vi tidigt se behov av att uppdatera till exempel avtal eller andra juridiska dokument, som annars riskerar att få större ekonomiska konsekvenser för verksamheten i ett senare skede.

Vanessa von Zweigbergk
jur.kand, expert arbetsrätt