Vi är din egen HR - när du vill och behöver!

För bara några år sedan var det väldigt få verksamheter som anlitade en HR konsult. Det var i princip nästan omöjligt att kontraktera en HR-chef på konsultbasis. Idag ser det annorlunda ut och många företag vittnar i stället om de stora fördelarna.

Med en extern HR konsult får ni som företag möjlighet att lyfta in erfarenheter från andra verksamheter & fylla funktionen med rätt komponenter samtidigt som personalfrågorna hanteras och prioriteras effektivt.

Framgångssagorna är många och handlar om allt från att ställa rätt krav inför en permanent rekrytering, stötta chefer i komplexa ärenden till att på riktigt skapa ett agilt HR-arbete nära affären. Förändringar som snabbt ger en positiv ”return of investment” då effektiviteten ökar och fallgroparna undviks.

Hos oss på Acting HR finns HR kompetenser på alla nivåer, från generalist till jurist. Våra kompetenser har erfarenhet från både offentlig sektor som privat näring, nationellt och internationellt.

För att skapa största nytta och värde tillhandahåller vi alla former av lösningar. Det kan vara allt från bemanning, interim till projekt, upplägg per timma och/eller abonnemangslösning. Oavsett vilket så anammar vi ett affärsorienterat arbetssätt och anpassar våra tjänster efter olika företag och branscher, stora som små. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i fokus Vi finns i hela Sverige med anpassade lösningar för en effektiv HR funktion, på distans eller på plats. Vi kallar det för behovsbaserad kompetens.

Välkomna att kontakta oss om du har behov av - en egen HR partner. Maila oss: info@actinghr.se