Acting HR och Ny Teknik

Vi ingår partnerskap med Ny Teknik/33-listan

Vi ingår partnerskap med Ny Teknik/33-listan, Sveriges hetaste startup lista. 🤩 Samarbetet ger oss möjlighet att bidra med ett affärsmässigt, effektivt och strategiskt HR stöd inom industri och teknikbranschen. 🙌

Utmaningar för svenska startups är att hitta kapital, forma laget samt hitta samarbeten med det etablerade näringslivet för att få in en tillverkande partner, en pilotkund. Idag är en flexibel, affärsmässig och effektiv HR funktion avgörande för att växa och utveckla företag. Hela medarbetarresan, som i hög grad dessutom är styrd av lagar och regler, påverkar företagens utveckling över tid. I samarbetet med NyTeknik/33-listan ser vi fram emot att bidra till att öka det verksamhets- och affärsnära HR arbetet, som bidrar till en trygg, lönsam och hållbar utveckling.

"Vi på Ny Teknik vill med 33-listan skapa synlighet och ökad attraktionskraft för Sveriges hetaste unga teknik startups 🌟 Genom att knyta värdefulla samarbeten med nya partners ökar vi chansen för dessa framtida tillväxtbolag att lyckas. Två nya viktiga partners till Ny Teknik/33-listan är Testhuset och Acting HR som vi ser kan hjälpa dessa bolag att skapa hållbara och jämställda team."

Vi ser fram emot att tillsammans skapa värde och göra skillnad i svenskt näringsliv!