Ett uppdukat midsommarbord

Snart är det midsommar

En av våra mest älskade högtider i Sverige. För många är det startskottet på sommaren och semestertider. Däremot råder osäkerhet om ledig eller ej gäller före och under midsommarafton?

Det är flera som tror att midsommar är en röd dag, men det är det faktiskt inte. Midsommarafton är en högtid som alltid infaller på en fredag. Trots att det inte är en röd dag så är det reglerat i semesterlagen (1977:480) som anger midsommar som en helgdag med tillhörande semesterförmåner.

Lagen menar att midsommarafton, julafton och nyårsafton räknas som allmänna helgdagar, vilket är likvärdigt med söndagar (semesterlagen 2009:1439). Så, om du har ordinarie arbetstid förlagd under måndag-fredag betyder detta att du inte behöver arbeta på fredagen.

Om du dock vanligtvis arbetar under helger kan du behöva arbeta på midsommarafton. Det brukar vanligtvis kompenseras och betalas ut ett extra ob-tillägg då du arbetar på en allmän helgdag. Om din verksamhet omfattas av kollektivavtal brukar detta regleras där och kan innebära att du får en högre ersättning än om du jobbar en vanlig arbetsdag.

För att sammanfatta:

  • Midsommarafton infaller alltid på en fredag.
  • Ledighet dagen före midsommarafton regleras i kollektivavtalet.
  • Om ordinarie arbetstid är mån-fre är medarbetare i regel ledig på midsommarafton.
  • Om arbete förekommer under helger eller jour kan man behöva jobba.
  • Vid skiftarbete kan man schemalägga medarbetare på midsommarafton.

Om du vill veta mer eller behöver hjälp med att tolka kollektivavtal, lagar eller sätta upp policys och rutiner gällande ledighet - så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi finns till din hjälp.

Önskar er alla en fin midsommar och semester när den infinner sig.

Maria Libäck
VD Acting HR