Video overlay

Se video

Möt Ritva, Sverigeansvarig för Arbinger Institute

Ritva har arbetat med organisation-, grupp- och ledar- och medarbetarutveckling sedan 1989. Hon har erfarenhet av arbete med ledare, ledningsgrupper och medarbetare på alla nivåer och av strategiska, organisatoriska och människonära frågeställningar från över 50 verksamheter i olika länder och branscher (bl a bank, industri, handel, telekommunikation, försvarsindustri, säkerhet, läkemedel, sjukvård, utbildning, kollektivtrafik, kommuner och myndigheter).

Efter sin civilingenjörsexamen arbetade Ritva i 13 år som organisations- och managementkonsult på Accenture och därefter i egen verksamhet. Sedan 2012 ansvarar hon för Arbinger Institute i Sverige med uppdrag i både privata och offentliga verksamheter i Sverige och internationellt. ”Ett antal år in i yrkeslivet som managementkonsult insåg jag att oavsett vad vi arbetar med, är det i slutändan alltid människor som avgör hur väl vi lyckas. Inte sällan är det där komplexiteten ligger för att kunna nå målen. Det inspirerade mig att utveckla en djupare förståelse för människor och mänskligt samspel. Idag arbetar jag i skärningspunkten människor och resultat. Mål och resultat uppnås av människor. Ledare som tänker människor och medarbetare som tänker resultat kan uppnå otroliga saker i termer av både resultat och arbetstillfredsställelse.

"Jag tycker att det är otroligt givande att få hjälpa verksamheter och människor att växa och utvecklas på ett sätt där resultat och välmående går hand i hand.”

Vi är glada över att Ritva och Arbinger Institute nu är Acting HRs strategiska partner inom ledar-, medarbetar-, team- och organisationsutveckling. Med samarbetet kommer vi att kunna erbjuda en hållbar och resultatorienterad metod för att utveckla organisationer och människor.

Maria Libäck
VD och grundare Acting HR