Utbildning

Vi söker testpiloter!

I höst lanserar Arbinger Sverige utbildningen Vi-orienterad Inkludering. Utbildningen har med mycket positiva resultat genomförts i ett antal länder världen över. Inför Sverigepremiären, söker vi testpiloter för att få återkoppling på innehåll och upplägg av svenska deltagare.

Om utbildningen

Vi-orienterad Inkludering är en endagsutbildning som kombinerar videobaserade berättelser med övning, samtal och tillämpning av verktyg som bidrar till reflektion och ökad självinsikt.

Utbildningen inbjuder till att se på oss själva och vår omgivning på ett sätt som bidrar till ökad psykologisk trygghet, utvecklad gruppdynamik och en kultur av samhörighet.

Anmälan

Som testpilot deltar du helt utan kostnad. Med fördel välkomnar vi två testpiloter från samma företag/organisation, för att underlätta reflektion och diskussion utifrån ett verksamhetsperspektiv. Antalet pilotdeltagare är begränsat.

Anmäl dig genom att mejla dina kontaktuppgifter till info@arbingerinstitute.se. Uppge ”Testpilot” i ämnesraden.

Som anmäld pilotdeltagare får du mer information i slutet av sommaren (inklusive praktiska detaljer kring plats och datum). I samband med detta bekräftar du din medverkan.

Välkommen med din anmälan

Ritva Karlström
Sverigeansvarig Arbinger Institute