Cassiani

Träffa Cassiani, en av våra HR konsulter i Stockholm

Cassiani har examen inom psykologi och kompetens inom bland annat områden som förändringsprocesser, arbetspsykologi, ledarskaps- och organisationsutveckling och erfarenhet av att arbeta med grupper och individer i behov av förändring.

En av de målgrupper hon arbetat allra mest med är personer som drabbats av utmattning. Med den erfarenheten arbetar hon idag förebyggande och utbildande, genom att i föreläsningar, workshops och individuell coaching dela med sig av kunskap kring vad organisationer kan göra för att tillsammans arbeta proaktivt och på så sätt undvika kostsamma sjukskrivningar..

Work-life wellbeing, ofta kallat work-life balance - handlar om förmågan och förutsättningarna att balansera arbete och privatliv på ett hållbart sätt. Just den balansen är en stor utmaning för många människor idag och därför en högaktuell fråga för både individ och organisation. Medarbetare som mår bra på och utanför jobbet är en investering, medan det omvända ofta slutar med kostsamma sjukskrivningar, stora produktionsbortfall och mycket lidande för den drabbade.

Cassiani är beteendevetare, coach och föreläsare som stöttar organisationer och chefer i frågor som handlar om att skapa just hållbara organisationer genom hållbara ledare och medarbetare. När arbetsgivare aktivt lyfter och tar ansvar för frågor som stress och social- och organisatorisk arbetsmiljö, ges både ledare och medarbetare bättre förutsättningar att själva hantera utmaningar på och utanför jobbet, vilket leder till ökat välmående, högre trivsel och färre sjukdagar.