Har du nya medarbetare?

Har du nya medarbetare? Har ni en plan för hur ni tar hand om era nyanställda? Se vår korta film om lite tips eller kontakta oss om du vill ha vår support. Välkommen!

6 värdefulla tips till en lyckad onboarding

När en ny kollega börjar på arbetsplatsen är det helt avgörande med en bra start för att kollegan skall trivas, bli produktiv och vilja stanna kvar på företaget. Här kommer fem värdefulla tips!

1. Utse en ansvarig för onboardingen – Som är den första och närmsta kontakt och ansvarig under den första tiden.

2. Onboardingplan – för första dagen, veckan och månaden. Tänk igenom hur den nyanställda på bästa sätt skall komma in i jobbet och i gänget. Sätt upp ett schema för vad som skall hända och vilka tider som gäller. T ex vilka personer skall den nya kollegan träffa och till vilket syfte.

3. Informera om företagets värdegrund och kultur - Det är viktigt att redan tidigt introducera den nyanställda i företagets värdegrund och kultur. Det har visats sig vara helt avgörande för en engagerad och produktiv medarbetare.

4. Var tydlig med förväntningar – Det är även viktigt att ni redan från början är tydliga med vilka förväntningar ni har på den anställde. Vilka mål som är uppsätta och hur snart ni förväntar er att den nyanställde är självgående.

5. Uppföljning med täta avstämningar – Det är viktigt att stämma av med den nyanställde löpande om hur det går. I början är det viktigt att göra detta ofta för att fånga upp eventuella missuppfattningar men också för att uppmuntra när att allt löper på, på ett bra sätt.

6. Information – För den nyanställda är det mycket information att hålla koll på i början. Se gärna till att ha information lättillgängligt och lättåtkomligt för den nyanställde från start.

Varför onboarding är så viktigt är för att man snabbt önskar få in den nyanställde i arbetet, få ett bra intryck av företaget, att man skall trivas & dessutom vilja stanna kvar. Med en lyckad onboarding kommer också den nyanställde ge en positiv bild av företaget och kommer att vilja arbeta hos just er.