Vi paketerar och anpassar: Hur går det till?

1. Välj ett eller fler områden du behöver stöd inom

Kultur & värderingar

Rekrytering & urval

Talent Management

Uppsägning & avsked

Motivation & lön

Arbetsrätt

Kommunikation

Arbetsmiljö

Employer Branding

HR Screening

Lönekartläggning

Konflikthantering

Förändringsledning

Pre, on, cross & off boarding

Målstyrning & KPI

Ledar & team utveckling

Rehab & friskvård

Organisations-utveckling

2. Välj kompetens

HR Business Partner

HR Specialist

HR Generalist

HR Assistent

Jurist/arbetsrättexpert

Kommunikatör

3. Välj uppdragsform

Timma, punktinsats

Bemanning/Interim

Abonnemang

4. Du får en behovsanpassad lösning