En kvinna som ler

Vi ingår samarbete med Wingspan!

Nu kan vi tillhandahålla en digital undersökning, Corporate Health Responsibility (CHR), som hjälper organisationer att göra en komplett genomlysning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (inklusive den medicinska hälsan).
En sk Due Diligence (besiktning) av humankapitalet som ett komplement till resultaträkningen. Lösningen genererar inte bara ett nuläge med resultat och analys utan föreslår även vilka åtgärder som behöver vidtas.

Ambitionen för Wingspan CHR och Acting HR är att stärka organisationers förutsättningar att säkerställa en kultur av ständiga förbättringar och utveckla hållbara, engagerade och lönsamma arbetsplatser.

Vad gör vi?
Vi hjälper till att skapa förutsättningar att utveckla och bibehålla hållbara organisationer genom att bl.a. lyfta hälsoarbetet till en strategisk nivå och se individen ur ett helhetsperspektiv.

Organisatorisk Hälsa
Vi kartlägger hur väl ledarskapet och arbetsrelationerna fungerar i organisationen. Vi kartlägger styrkor och förbättringsområden inom allt från samarbetsklimatet till individens självförtroende, engagemang och förändringsvilja.

Arbetsmiljön
Vi hjälper till att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och levererar den nödvändiga dokumentation som krävs för arbetsmiljöarbetet.

Medicinsk hälsa
Vi mäter hur medarbetarna mål på det fysiska och personliga planet. En hållbar organisation byggs upp av friska individer. Därför ger vi alla möjligheten till överblick och individuellt ansvar.

Åtgärd
Resultatet som visar eventuella åtgärdsbehov kan vi stötta upp via utbildning av interna CHR-coacher, ge löpande chefsstöd i praktiken och rådgivning. Utöver det kan vi ge löpande stöd inom HR området, utforma rutiner för medicinsk hälsokontroll och rehabilitering.

Åtgärdsprogram som baserar sig på resultatet från CHR mätningen ger också en bra grund till att bolagsanpassa processer, strukturer, dokumentation mm som hålls ihop på plattformen. Ett digitalt stöd i hållbarhetsarbetet för verksamhet, ledning och individ.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer.
Team Acting HR