En kvinna som ler

Vi söker testpiloter!

I början av 2024 lanserar Arbinger Sverige utbildningen Vi-orienterad Inkludering. Utbildningen har med mycket positiva resultat genomförts i ett antal länder världen över. Inför Sverigepremiären, söker vi testpiloter (HR-chefer/HR-ansvariga/verksamhetsledare) för att få återkoppling på innehåll och upplägg av svenska deltagare.

Om utbildningen

Vi-orienterad Inkludering är en endagsutbildning som kombinerar videobaserade berättelser med övning, samtal och tillämpning av verktyg som bidrar till reflektion och ökad självinsikt. Utbildningen inbjuder till att se på oss själva och vår omgivning på ett sätt som bidrar till ökad psykologisk trygghet, utvecklad gruppdynamik och en kultur av samhörighet.

Anmälan

Som testpilot deltar du helt utan kostnad. Med fördel välkomnar vi två testpiloter från samma företag/organisation, för att underlätta reflektion och diskussion utifrån ett verksamhetsperspektiv. Piloten genomförs i centrala Stockholm torsdag 11 januari kl 8 – 17. Antalet pilotdeltagare är begränsat.

Anmäl dig genom att mejla dina kontaktuppgifter till info@arbingerinstitute.se. Uppge ”Testpilot” i ämnesraden.

Välkommen med din anmälan!

Ritva Karlström

Sverigeansvarig Arbinger Institute