Bengt och Per på Tacting

Testhuset och Acting HR slår samman krafterna och startar Tacting i Norge

Karlstad — Testhuset Urval och Utveckling AB och Acting Human Resources in Sweden AB startar tillsammans med Per-Egil Aas, grundare till Reflekt i Norge, ett nytt gemensamt bolag, Tacting. Det nya företaget kommer att kombinera expertisen från båda organisationerna för att erbjuda kvalitativa och effektiva lösningar inom HR och rekrytering på den norska marknaden.

Genom denna sammanslagning kommer bolagen att kunna erbjuda en bredare portfölj och vara en helhetsleverantör inom rekrytering och HR också i Norge. På plats i Oslo finns redan två seniora partners inom Executive Search, Anne Lund och Svein Narve Børstad. Med de gemensamma krafterna kompletteras tjänsterna i ett mer omfattande och effektivt erbjudande till fördel för både den svenska och norska marknaden.

Anne
Svein

Det strategiska beslutet att etablera sig på den norska marknaden understryker företagens övertygelse om tillväxtpotentialen och möjligheterna inom HR och rekrytering i Norge. Flera företag finns etablerade i både Sverige och Norge vilket innebär att vi kan stötta som en helhetsleverantör. Vid eventuella företagsetableringar kan vi också vara en värdefull samarbetspartner när det gäller kompetensförsörjning, över gränserna.

Citat från Företagsledningen:

Per-Egil Aas, Administrativ Direktör
"Vi är entusiastiska över möjligheterna som uppstår genom denna sammanslagning i arbetet. Vår ambition är att utmana branschen till att arbeta mer kvalitativt och hållbart med kompetensförsörjning. Vi ser fram emot att bidra till den norska arbetsmarknaden och stödja företag med deras rekryteringsbehov och personalarbete."

Bengt Libäck, VD
"Vi har haft en dialog och samarbete tillsammans som går tillbaka tio år. I grunden för att vi har en gemensam värdegrund där ärlighet, kvalitet och tro på att medarbetaren står i centrum. Norge har haft en tillväxt inom många områden vilket gör att behovet av arbetskraft är stort inom många områden. Då tror vi att man bäst jobbar med norska företagen genom att finnas nära kunden och att man jobbar bäst med kandidaten genom att finnas regionalt där personen bor.”

För ytterligare information och förfrågningar, vänligen kontakta:

Caroline Blomberg, Digital Kommunikations- och Marknadsansvarig, 0702-61 04 18
Bengt Libäck, VD, 0705-94 72 77